Utflyttning

Uppsägning

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt brevledes. Uppsägningstiden inleds alltid vid närmast kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 15 mars så börjar uppsägningstiden att gälla från och med den 1 april. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av kontraktet.

Visning

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar dessa personer kontakt direkt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Besiktning

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning och du bör vara med när den görs. Beställ tid för besiktning hos din fastighetsskötare. Besiktningen görs när lägenheten är tömd och städad. Tänk på att ta med dig alla dina tillhörigheter – i lägenheten, på balkongen, i förrådet m.m. Tillsammans med uppsägningsbekräftelsen skickar vi med en checklista för städningen. Vid skador, onormalt slitage eller ej godtagbar städning kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Samtliga nycklar som tillhör lägenheten måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala kostnaden för låsbyte. Nycklarna lämnas i samband med besiktningen. Nycklar får inte överlämnas direkt till den nya hyresgästen.

Adressändring

För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Du gör din anmälan till Svensk Adressändring på www.adressandring.se.

El och telefon

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang hos nätägaren minst 1 månad före flytt. Dom ser till att din el-leverantör blir informerad om detta och läser av elmätaren det datum du flyttar. Gör även en flyttanmälan på ditt telefon- och internetabonnemang.